Nyhetsbrev november 2016

Her kan du blant annet lese om endring av felleskostnader, overgang til automatiske strømmålere, ny facebook-side, mm.

Til alle seksjonseiere og beboere, 

Vi tenner julegrana søndag 4. desember kl. 18.00

Tradisjonene tro inviterer vi til julegrantenning i rundingen. Det blir servering av gløgg og julegodt. Vi håper du har anledning til å komme og benytte anledningen til å ønske naboene god jul.

 

Endring av felleskostnader 2017

Felleskostnadene justeres opp med 5% fra 01.01.17 for å dekke generell prisstigning samt nødvendig vedlikehold. Sameiet har i løpet av de siste årene gjennomført flere store kostbare vedlikeholdsprosjekt, men i et bygg fra 1935 på vår størrelse så er det alltid behov for vedlikehold.

 

Miljøgruppa har etablert en facebookgruppe

Miljøgruppas facebookgruppe heter «Sameiet Solhaugen». Søk den opp og blir medlem. Facebooksiden er laget for å øke den sosiale kontakten i sameiet og er drevet av miljøgruppa.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014154311001&fref=ts

Styresaker skal fremdeles sendes til styrets e-post.

 

Miljøgruppa inviterer til nyttårtreff på Arte Pazza den 13.01.17

Nærmere informasjon kommer fra miljøgruppa.

 

Overgang til automatisk avlesning av strømmålere i sameiet

I mars/april neste år kommer Hafslund til å installere nye strømmålere i sameiet som automatisk leser av strømforbruket, dette gjelder både hver enkelt seksjon og fellesanlegget.

Dette betyr at vi slipper å sende inn målerstand den 1. hver måned. Arbeidet blir gjort på El-tavlene i kjellerne så det blir ikke behov for å komme inn i hver enkelt leilighet. I arbeidsperioden kommer det til å bli noen korte strømbrudd. Hafslund kommer til å sende ut varsel til alle berørte før arbeidet blir utført.

 

Vinterparkering av sykler

Sykkelparkering er en utfordring i sameiet og forslag til gode løsninger mottas med takk. Det er sikkert en del av dere som har avsluttet sykkelsesongen for i år og har tatt inn sykkelen. Det er ikke tillatt å parkere sykler på fellesområder innendørs. Det eneste unntaket er de få kjellerne som har en liten nisje under kjellertrappa. Forøvrig må sykler parkeres inne i egen bod. Sykler som hensettes i inngangspartiet og trappeoppgangen vil bli fjernet og satt i rundingen.

 

Sameiets hjemmeside http://www.sameietsolhaugen.no

OBOS presenterte i høst en ny hjemmesideløsning og i den forbindelse må mye av innholdet på våre hjemmesider organiseres på nytt. Nettsiden er nå under omarbeidelse.

 

God advent!

Med vennlig hilsen 

Styret i sameiet Solhaugen: Kristine, Sverre, Karianne, Eirik og Ellen