Sofies gate

Er oppkalt etter dronning Sofie (1836-1913) som var gift med kong Oscar II som var den siste felleskonge Norge hadde med Sverige. Sofie var liberal og hadde en modererende innflytelse på sin mann, blant annet ved krisesituasjonene i unionen mellom Sverige og Norge.

Som norgesvenn bidro hun til at det ikke ble krig mellom Sverige og Norge ved unionsoppløsningen i 1905. I Oslo er Sofies gate og Sofies plass oppkalt etter henne. Hun ga også i 1902 sitt navn til sykehuset Sophies Minde, opprettet i 1892, men flyttet til Skådalen i 1902, nå en del av Oslo universitetssykehus.

Kilde: sitert fra Wikipedia