Sofies plass

Sofies plass ligger sydøst for Bislett stadion der Sofies gate, Dalsbergstien og Bislettgata møtes.Plassen har fra 1891 navn etter Oscar IIs dronning Sofie (1836-1913) av Norge og Sverige.

I 2011 ble Sofies gate stengt langs parken, og det ble anlagt nytt parkområde mellom Sofies Plass og Lille Bislett som er under oppgradering. Den nye delen av plassen har lekestativer og ballbinge. Les mer om prosjektplanene for disse områdene her.

Kilde: Wikipedia