Sykkelparkering

Alle beboere på Doblougløkka har felles sykkelparkering øverst i ”Rundingen”

Sykler skal ikke stå i oppganger, kjellerganger, inngangsparti eller på plener.

I oppgang og kjellergang er det faktisk ulovlig å sette sykler. Det er ikke noe sameiet har bestemt. I i hht Brannforskriftene skal det ikke stå noen gjenstander der fordi de ved brann både kan stå i veien for rømning fra røykfylte ganger, og fordi de vil hindre brannvesenets slukning. Eneste unntak er til dette er de sykler det er plass til under kjellertrappen, samt små barnesykler i nisjen i oppgangen.

Sykler på plener er ikke pent - og de er veldig i veien når vaktmesteren skal klippe plenen.

Fortau bør også unngås som fast plass for sykkel. I ”Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). § 18. Særlige bestemmelser for syklende står følgende i pt. 4: ”Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe. ” På det smale fortauet langs med vårt bygg vil parkering av sykkel stort sett være det siden det da vil bli vanskelig å passere med barnevogn, postombæringsvogn o.l. Om vinteren vil sykkel på fortauet gjøre det vanskelig å brøyte.

Plenene til naboeiendommene på den andre siden av gaten bør også unngås siden er ikke er godt likt av våre naboer der.

Hovedregelen for parkering av sykkel blir derfor at det enten er ute i ”Rundingen” eller i egen kjellerbod.