Wilhelms gate

Er oppkalt etter prins Carl Wilhelm Ludvig (1884 -1965). Han var svensk og norsk prins, hertug av Södermanland, og i arverekkefølgen til Sveriges (og også fram til til 1905 Norges) trone. Han var sønn av kong Gustav V av Sverige og dronning Victoria.

Prins Wilhelm var forfatter, utførte ekspedisjoner til fjernliggende land og laget en rekke dokumentarfilmer.

Killde: Wikipedia